LIWO AB bildades 1970 och riktade in sig på sin nuvarande verksamhet 2007.

Line Woldmo är VD och ägare och har 10 års erfarenhet av branschen. Line har innan detta arbetat med bank och försäkring på ledande poster samt inom försäljning.